• آموزش زبان - کلمات و اصطلاحات
آموزش زبان - کلمات و اصطلاحات
1395/01/21 - 09:36:16 // انگلیسی و عکاسی // 0 نظر // 426 بازدید

1) Motto: شعار 2) Inform on SB: زیر آب کسی را زدن 3) Save SB's hide: خود را نجات دادن یا گلیم خود را از آب بیرون کشیدن

آموزش زبان کلمات کاربردی

1) Motto:

شعار

2) Inform on SB:

زیر آب کسی را زدن

3) Save SB's hide:

خود را نجات دادن یا گلیم خود را از آب بیرون کشیدن

4) Nothing short of something:

کمتر از چیزی نبودن یا به مثابه چیزی بودن

4) Burn SB at the stake:

کسی را سخت تنبیه یا انتقاد کردن

5) The shit hits the fan

اوضاع بی ریخت میشود

6) To put on a show:

نمایش دروغین اجرا کردن

7) A class act:

آدم و شخص کار درست و با کمالات

8) Intact:

دست نخورده و پاک

9) I have been around

یعنی تجربه دارم و دو تا پیراهن تو این کار پاره کرده ام

10) Tear out:

پاره کردن و تکه تکه کردن

11) Rip off:

پاره کردن و جر دادن

12) Amputate:

قطع عضو کردن

13) Prosthetic

هر عضو مصنوعی در بدن

14) Integrity

شرافت و صداقت

15) Embrace:

با آغوش باز پذیرفتن کسی یا چیزی

استفاده از کلمات بالا در متن :

What is your motto here? "Boys, inform on your classmates, save your hide" — anything short of that we're gonna burn you at the stake? Well, gentlemen, when the shit hits the fan some guys run and some guys stay.

What kind of a show are you guys puttin' on here today. I mean, the only class in this act is sittin' next to me. And I'm here to tell ya this boy's soul is intact. It's non-negotiable.

I've been around, you know? There was a time I could see. And I have seen boys like these, younger than these, their arms torn out, their legs ripped off. But there isn't nothin' like the sight of an amputated spirit; there is no prosthetic for that.

I don't know if Charlie's silence here today is right or wrong.I'm not a judge or jury. But I can tell you this: he won't sell anybody out to buy his future!! And that, my friends, is called integrity!

You hold this boy's future in your hands, committee. Don't destroy it! Protect it. Embrace it. It's gonna make ya proud one day — I promise you.

محمد جعفری فوتمی
معرفی نویسنده : محمد جعفری فوتمی

در کنار شما هستیم ، تا در اوقات فراغت خود بدور از استرس ها و مشکلات و خستگی ناشی از کار ، به آرامش برسید و لحظاتی شاد را بگذرانید و همچنین با نکاتی ساده مهارت های زندگی خود را بالا ببرید

امتیاز به مطلب
           
نظرات کاربران
ارسال نظر