• بیژن نجدی - ﻧﻴﻤﯽ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ، ﺻﺨﺮﻩ ﻫﺎ ، ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ
بیژن نجدی - ﻧﻴﻤﯽ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ، ﺻﺨﺮﻩ ﻫﺎ ، ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ
1395/01/22 - 02:11:46 // فرهنگی و هنری // 0 نظر // 603 بازدید

ﻧﻴﻤﯽ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ، ﺻﺨﺮﻩ ﻫﺎ ، ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ ﺑﺎ ﺩﺭﻩ ﻫﺎﻳﺶ ، ﭘﻴﺎﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﻴﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺴﺮﻡ ﻧﻴﻢ ﺩﮔﺮ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ، ﻭﻗﻒ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﺁﺑﯽ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻓﺎﻧﻮﺱ ﺭﻭﺷﻦ ﺩﺭﻳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﻡ .

بیژن نجدی

ﻧﻴﻤﯽ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ، ﺻﺨﺮﻩ ﻫﺎ ، ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ

ﺑﺎ ﺩﺭﻩ ﻫﺎﻳﺶ ، ﭘﻴﺎﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﻴﺮ

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺴﺮﻡ

ﻧﻴﻢ ﺩﮔﺮ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ، ﻭﻗﻒ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ .

ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﺁﺑﯽ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻓﺎﻧﻮﺱ ﺭﻭﺷﻦ ﺩﺭﻳﺎﯾﯽ

ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﻡ .

ﺷﺐ ﻫﺎﯼ ﺩﺭﻳﺎ ﺭﺍ

ﺑﯽ ﺁﺭﺍﻡ ، ﺑﯽ ﺁﺑﯽ

ﺑﺎ ﺩﻟﺸﻮﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﻓﺎﻧﻮﺱ ﺩﺭﻳﺎﯾﯽ

ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﭘﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .

ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﭘﻞ

ﻣﺎﻝ ﺗﻮ

ﺩﺧﺘﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺑﻠﻮﺭ

ﮐﻪ ﺁﺏ ، ﭘﻴﺮﺍﻫﻨﺖ ﺷﻮﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ .

ﻫﺮ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﻭ ﺩﺭﺧﺖ

ﮐﺸﺘﺰﺍﺭ ﻭ ﻋﻠﻒ ﺭﺍ

ﺑﻪ ﮐﻮﻳﺮ ﺑﺪﻫﻴﺪ ، ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ

ﺑﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﻦ ، ﺯﻳﺮ ﺁﻓﺘﺎﺏ .

ﺍﺯ ﺻﺪﺍﯼ ﺳﻪ ﺗﺎﺭ ﻣﻦ

ﺳﺒﺰ ﺳﺒﺰ ﭘﺎﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ

ﮐﻪ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﺍﻡ ﺩﺭ ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﻼﺏ ﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ

ﺭﻭﯼ ﺭﻑ

ﻳﮏ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﻨﻮﻱ ﻣﻮﻻﻧﺎ

ﺩﻭ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ " ﻧﯽ " ﺑﺪﻫﻴﺪ .

ﻭ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻢ ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ

ﺭﻧﮓ ﻫﺎ ، ﮐﺎﺷﯽ ﻫﺎ ، ﮔﻨﺒﺪﻫﺎ

ﺑﻪ ﻳﻮﺯﭘﻠﻨﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻳﺪﻩ ﺍﻧﺪ

ﻏﺎﺭ ﻭ ﻗﻨﺪﻳﻞ ﻫﺎﯼ ﺁﻫﮏ ﻭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ

ﻭ ﺑﻮﯼ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺭﺍ

ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ من.

محمد جعفری فوتمی
معرفی نویسنده : محمد جعفری فوتمی

در کنار شما هستیم ، تا در اوقات فراغت خود بدور از استرس ها و مشکلات و خستگی ناشی از کار ، به آرامش برسید و لحظاتی شاد را بگذرانید و همچنین با نکاتی ساده مهارت های زندگی خود را بالا ببرید

امتیاز به مطلب
           
نظرات کاربران
ارسال نظر