• هر صبح اول تختخواب خود را مرتب کنید !
هر صبح اول تختخواب خود را مرتب کنید !
1395/01/18 \\ سبک زندگی \\ 0 نظر

اگر تصمیم دارید کلیه کارهای روزانه که باید انجام شود را به درستی به پایان برسانید ولی اکثرن برنامه شما به هم میریزد ، ابتدای هر صبح اول تخت خواب خود را خیلی دقیق مرتب کنید و بعد روز را آغاز کنید .

  • موارد یافته شده : 1