• نقد عکس جناب آقای میری
نقد عکس جناب آقای میری
1395/01/25 \\ نقد عکس و روانشناسی \\ 0 نظر

عکس در نظر اول، مواجهه واقعیت و مجاز است. چیزی که واقعا رخ داده است در پیش زمینه و چیزی‌که تنها نمایی از آن دیده می‌شود در پس زمینه است. این مقابله واقعیت و مجاز، ذهن را درگیر می‌کند و عکس را برای بیننده گیرا.

  • فال روزانه پنجشنبه 19 فروردین 95
فال روزانه پنجشنبه 19 فروردین 95
1395/01/19 \\ فال روزانه \\ 0 نظر

تعبیر: تنها به مادیات نیاز ندارید بلکه به معنویات و محبت هم نیازمندید. کسی در نظرتان هست که به شما اعتنایی نمی کند. تصور می کنید رقیبتان جلوتر از شماست و همه ی درها را به رویتان بسته می بینید. انتظار می کشید و در عین حال امیدوارید اما به این هم فکر کنید که اگر بهحاجتتان نرسیدید شکست نخورده اید.

  • موارد یافته شده : 5