• خوردن محصولات خام و سبزیجات به دلایل زیر توصیه میگردد
خوردن محصولات خام و سبزیجات به دلایل زیر توصیه میگردد
1395/01/16 \\ سبک زندگی \\ 0 نظر

1- کلیه مواد مغذی در سبزیجات و گیاهان وجود دارد ضمن آنکه جلوگیری از پختن این محصولات مواد مغذی آنرا حفظ خواهد کرد./ 2- سم زدایی بدن و کاهش آلرژی غذایی / 3- پوست صاف و حفظ نشاط پوست ...

  • موارد یافته شده : 1