• نقد عکس جناب صالح صبحدل
نقد عکس جناب صالح صبحدل
1395/01/25 \\ نقد عکس و روانشناسی \\ 0 نظر

در عکس اما بازی ظریفی نیز دیده می‌شود: باز بودن بند کفش‌ها. وقتی بیننده دچار آن احساسات قبلی شد، حال متوجه این مساله می‌شود که نوعی تناقض ایجاد می‌کند. و سوالی در ذهنش شکل می‌گیرد که چرا؟

  • هر صبح اول تختخواب خود را مرتب کنید !
هر صبح اول تختخواب خود را مرتب کنید !
1395/01/18 \\ سبک زندگی \\ 0 نظر

اگر تصمیم دارید کلیه کارهای روزانه که باید انجام شود را به درستی به پایان برسانید ولی اکثرن برنامه شما به هم میریزد ، ابتدای هر صبح اول تخت خواب خود را خیلی دقیق مرتب کنید و بعد روز را آغاز کنید .

  • موارد یافته شده : 6