• هر صبح اول تختخواب خود را مرتب کنید !
هر صبح اول تختخواب خود را مرتب کنید !
1395/01/18 \\ سبک زندگی \\ 0 نظر

اگر تصمیم دارید کلیه کارهای روزانه که باید انجام شود را به درستی به پایان برسانید ولی اکثرن برنامه شما به هم میریزد ، ابتدای هر صبح اول تخت خواب خود را خیلی دقیق مرتب کنید و بعد روز را آغاز کنید .

  • 9 عادت عمده ی زوجهای موفق
9 عادت عمده ی زوجهای موفق
1395/01/16 \\ نقد عکس و روانشناسی \\ 0 نظر

محبت های کوچک مانند آوردن یک فنجان قهوه یا کمک در مرتب کردن منزل می تواند کارساز باشد

  • موارد یافته شده : 3